အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorAli, Ahmad
dc.contributor.authorIsa, Mahyam Mohd.
dc.contributor.authorZakaria, Noor Azman
dc.contributor.authorRazak, Sollahuddin A.
dc.contributor.authorKhiok, Annie Lim Pheik
dc.date.accessioned2019-09-10T09:35:03Z
dc.date.available2019-09-10T09:35:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationAli, A., Isa, M. Mohd., Zakaria, N. A., Razak, S. A., & Khiok, A. L. P. (2006). Preliminary results of microscopic observation on dermal denticles of shark fins. In Report on the Study on Shark Production, Utilization, and Management in the ASEAN Region, 2003-2004 (pp. 207-229). Bangkok, Thailand: Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9749417291
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/5475
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titlePreliminary results of microscopic observation on dermal denticles of shark finsen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage207
dc.citation.epage229


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

Thumbnail

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။