แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย

Share 
 
dc.contributor.authorErazo-Pagador, Gregoria
dc.contributor.authorDumaran-Paciente, Haydee Rose
dc.contributor.authorCaloyloy, Blan Jericho
dc.date.accessioned2022-10-12T03:50:33Z
dc.date.available2022-10-12T03:50:33Z
dc.date.issued2022-10-05
dc.identifier.citationErazo-Pagador, G., Dumaran-Paciente, H. R., & Caloyloy, B. J. (2022). Acute lethal toxicity of dried garlic (Allium sativum) powder on orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juveniles under static exposure. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists. https://doi.org/10.48045/001c.38092en
dc.identifier.issn0108-0288
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/6393
dc.description.abstractThe present study was carried out to assess the toxic effect and determine the lethal concentration of dried garlic (Allium sativum) powder on the orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juveniles. Laboratory static bioassays were conducted to determine the 96-h LC50 of different concentrations of garlic (0, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 mg L-1) on grouper juveniles (mean weight, 35.4±6.18 g and mean length, 13.2±0.51 cm). The 96-h LC50 was 74.78 mg L-1 with lower and upper confidence limits of 62.8 and 89.06 mg L-1, respectively. All fish exposed to 30 to 180 mg L-1 exhibited rapid movement, faster opercular activity and erratic swimming whereas at higher concentrations (90 mg L-1 to 180 mg L-1) fish showed additional behavioral changes such as loss of balance, lethargy, gulping for air and respiratory distress. Water quality parameters were within the recommended acceptable limits. This LC50 value can be used as a baseline reference to generate an effective concentration of garlic for future prophylaxis and treatment for parasitic, viral and bacterial infection in grouper.en
dc.description.sponsorshipThe authors are grateful to the Government of Japan Trust Fund GoJ-TF6 (8400-T-RD-FH0215) for supporting and funding this research. In addition, the authors extend their thanks to Mr. Peter Palma for his time in carefully reviewing our manuscript. Thanks are due to Mr. Elvis Biñas for his technical assistance.en
dc.language.isoenen
dc.publisherEuropean Association of Fish Pathologistsen
dc.relation.urihttps://eafpbulletin.scholasticahq.com/article/38092.pdfen
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0*
dc.subjectgroupersen
dc.subjectEpinephelus coioidesen
dc.subjectgarlicen
dc.subjectAllium sativumen
dc.subject.lcshGarlic--Therapeutic useen
dc.subject.lcshFishes--Mortalityen
dc.titleAcute lethal toxicity of dried garlic (Allium sativum) powder on orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juveniles under static exposureen
dc.typeArticleen
dc.citation.spage1en
dc.citation.journalTitleBulletin of the European Association of Fish Pathologistsen
dc.subject.asfagrouper cultureen
dc.subject.asfabehavioural responsesen
dc.subject.asfajuvenilesen
dc.subject.asfawater qualityen
dc.subject.asfamortalityen
dc.subject.asfatoxicity testsen
dc.subject.asfatoxicityen
dc.identifier.doi10.48045/001c.38092
dc.subject.scientificNameEpinephelus coioidesen
dc.subject.scientificNameAllium sativumen
local.subjectAllium sativumen
local.subjectbehavioral responseen
local.subjectgrouperen
local.subjectLC50en


Files in this item

FilesขนาดรูปView

รายการนี้ปรากฏใน (s)

  • AQD Journal Articles [1179]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย

Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International