အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorLam, Tom J.
dc.contributor.authorJuario, Jesus V.
dc.contributor.authorBanno, Jessie E.
dc.date.accessioned2012-10-15T07:15:17Z
dc.date.available2012-10-15T07:15:17Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.citationLam, T. J., Juario, J. V., & Banno, J. E. (1985). Effect of thyroxine on growth and development in post-yolk-sac larvae of milkfish, Chanos chanos. Aquaculture, 46(3), 179-184.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1166
dc.description.abstractPost-yolk-sac larvae of milkfish, Chanos chanos (commonly referred to as “fry”) were collected along the shore in the Philippines. Treatment of these long, slender and transparent larvae with L-thyroxine-sodium (Eltroxin, Glaxo) by immersion in 0.5 ppm solution (changed daily) markedly accelerated their growth and development. By day 15 of the treatment, the treated larvae had become silvery, opaque and adult-like in form, whereas the control larvae were still slender and transparent (or at best translucent) with incomplete silvering of the body. 0.1 ppm thyroxine was less effective. Discontinuation of the treatment after 8 days was also less effective as judged by the appearance and weight of the larvae on day 15.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectChanos chanos
dc.subjectThyroxineen
dc.titleEffect of thyroxine on growth and development in post-yolk-sac larvae of milkfish, Chanos chanosen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume46
dc.citation.issue3
dc.citation.spage179
dc.citation.epage184
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfalarvaeen
dc.subject.asfabiological developmenten
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfafryen
dc.subject.asfahormonesen
dc.subject.asfagrowthen
dc.identifier.doi10.1016/0044-8486(85)90203-0
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1196]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။