ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorSumagaysay, Neila S.
dc.contributor.authorChiu-Chern, Yvonne N.
dc.date.accessioned2013-01-30T06:58:53Z
dc.date.available2013-01-30T06:58:53Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.citationSumagaysay, N. S., & Chiu-Chern, Y. N. (1991). Effects of fiber in supplemental feeds on milkfish (Chanos chanos Forsskal) production in brackishwater ponds. Asian Fisheries Science, 4(2), 189-199.en
dc.identifier.issn0116-6514
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1358
dc.description.abstractThe study explores the nutritive value of fiber in supplemental feeds for milkfish. The feeding rates were adjusted so that all treatments involved equal protein-N load (6 g·kg-1 fish/day), and varying energy and fiber loads. Rice hull provided the bulk of dietary fiber. Fresh chicken manure, containing 16% protein, served as control. Four 800-m2 earthen ponds divided into four compartments were used. Milkfish juveniles (29 g) were stocked at 7,000·ha-1. After three months of culture, milkfish growth and production and protein efficiency ratio were significantly higher (α = 0.05) in fed ponds than in manured ponds. Average yield and manure conversion ratio in manured ponds were 436 kg·ha-1 and 14.5, respectively. There was no significant difference in yields (600-624 kg·ha-1) between feed treatments. Fish exposed to low protein/33% fiber diet had a worse feed conversion ratio (5.8) than those exposed to high protein/15 or 24% fiber diets (3.6). The results indicate that energy was not limiting in the high fiber (24%) treatment compared to low fiber (15%), but additional fiber (33%) did not further improve growth; and fiber in low protein diets was utilized further as a direct or indirect source of energy. Thus, a low protein/high fiber diet can be an economical way of increasing milkfish production in brackishwater ponds.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAsian Fisheries Societyen
dc.subjectMilkfishen
dc.subjectChanos chanos
dc.titleEffects of fiber in supplemental feeds on milkfish (Chanos chanos Forsskal) production in brackishwater pondsen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume4
dc.citation.issue2
dc.citation.spage189
dc.citation.epage199
dc.citation.journalTitleAsian Fisheries Scienceen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfanutritive valueen
dc.subject.asfapond cultureen
dc.subject.asfabrackishwater aquacultureen
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1179]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ