အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorCatacutan, Mae R.
dc.contributor.authorLavilla-Pitogo, Celia R.
dc.date.accessioned2013-02-20T03:39:09Z
dc.date.available2013-02-20T03:39:09Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.citationCatacutan, M. R., & Lavilla-Pitogo, C. R. (1994). L-ascorbyl-2-phosphate Mg as source of vitamin C for juvenile Penaeus monodon. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 46(1), 40-47.en
dc.identifier.issn0792-156X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1446
dc.description.abstractPhosphated ascorbic acid (MAP), a stable vitamin C derivative, was used in practical diets for Penaeus monodon (wet weight, 126-254 mg) as a source of vitamin C. In Experiment I, the levels were from 0 to 1,500 ppm MAP. No significant differences in weight gain, SGR, survival and FCR were observed among treatment means after 92 days of feeding but the lowest values were obtained in the group fed without the MAP dietary supplement. At the start of the experiment shrimps were infected with monodon baculovirus (MBV). However, the histological structure of the hepatopancreas showed improvement in animals fed diets containing 100 ppm MAP and above, after 92 days. In Experiment II, shrimps were given different MAP levels (0 to 8,000 ppm) for 81 days. The FCR and survival of shrimps in MAP supplemented diets were significantly higher than those without MAP. In both experiments, shrimps without dietary MAP were weak and developed blackened subcuticular tissues, a symptom of vitamin C deficiency. MAP was utilized by P. monodon as a source of vitamin C. An adequate level in a practical diet would be 100 to 200 ppm MAP, equivalent to 50 to 100 ppm ascorbic acid.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSociety of Israeli Aquaculture and Marine Biotechnologyen
dc.subjectPenaeus monodonen
dc.titleL-ascorbyl-2-phosphate Mg as source of vitamin C for juvenile Penaeus monodonen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume46
dc.citation.issue1
dc.citation.spage40
dc.citation.epage47
dc.citation.journalTitleThe Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgehen
dc.subject.asfadieten
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfafeeding experimentsen
dc.subject.asfajuvenilesen
dc.subject.asfanutritional requirementsen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.subject.asfavitamin Cen
dc.subject.asfavitaminsen
dc.subject.scientificNamePenaeus monodonen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1207]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။