အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorKiryu, Ikunari
dc.contributor.authorde la Peña, Leobert D.
dc.contributor.authorMaeno, Yukio
dc.date.accessioned2014-05-19T08:00:08Z
dc.date.available2014-05-19T08:00:08Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationKiryu, I., de la Peña, L. D., & Maeno, Y. (2007). Distribution of nervous necrosis virus in orange-spotted grouper Epinephelus coioides with asymptomatic infection. Fish Pathology, 42(3), 163-165.en
dc.identifier.issn0388-788X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2060
dc.description.abstractDistribution of nervous necrosis virus in asymptomatically infected orange-spotted grouper Epinephelus coioides was determined by PCR assay in this study. Fourteen different tissues and organs were collected from apparently healthy groupers including seven individuals of broodstock and 17 juveniles with body weight ranging from 4 to 12 kg and from 2 to 9 g, respectively. No cytopathic effects were found in E-11 cells inoculated with filtrates of sample homogenates. However, all the broodstock and juveniles were positive by nested PCR test except for one juvenile. One hundred percent detection rate of the virus was obtained only from the brain.en
dc.description.sponsorshipThis study was supported by funds from Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) Research Project "Studies on Sustainable Production Systems of Aquatic Animals in Brackish Mangrove Area".en
dc.language.isoenen
dc.publisherJapanese Society of Fish Pathologyen
dc.relation.urihttp://www.jstage.jst.go.jp/article/jsfp/42/3/42_3_163/_pdf
dc.subjectEpinephelus coioidesen
dc.subjectAsymptomatic carrier stateen
dc.subjectTissue distributionen
dc.subjectNervous system diseasesen
dc.subjectProductionen
dc.subjectdistributionen
dc.titleDistribution of nervous necrosis virus in orange-spotted grouper Epinephelus coioides with asymptomatic infectionen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume42
dc.citation.issue3
dc.citation.spage163
dc.citation.epage165
dc.citation.journalTitleFish Pathologyen
dc.subject.asfapathogensen
dc.subject.asfaanimal diseasesen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfaNecrosesen
dc.subject.asfamanagementen
dc.subject.asfaproductionen
dc.subject.asfabreeding stocken


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1162]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။