အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorCruz, Erlinda R.
dc.contributor.authorTamse, Catherine T.
dc.date.accessioned2012-10-17T13:08:45Z
dc.date.available2012-10-17T13:08:45Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.citationCruz, E.R., & Tamse, C.T. (1986). Histopathological response of milkfish Chanos chanos Forsskal fingerlings to potassium permanganate. Fish Pathology, 21(3):151-159.en
dc.identifier.issn0388-788X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1175
dc.description.abstractStatic 96 h bioassays were conducted on milkfish fingerlings at concentrations ranging from 1.00 to 1.80 mg/l KMnO4. Histopathological analyses of gills, liver, and kidney tissues revealed significant changes even in non-lethal concentrations tested. Damage became severe with increasing concentration and longer exposure to the chemical. Partial to complete recovery was observed in gills, liver, and kidney cells of fish exposed to KMnO4 for 96 h and then maintained in KMnO4-free seawater for 240 h.en
dc.language.isoenen
dc.publisherJapanese Society of Fish Pathologyen
dc.subjectChanos chanos
dc.titleHistopathological response of milkfish Chanos chanos Forsskal fingerlings to potassium permanganateen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume21
dc.citation.issue3
dc.citation.spage151
dc.citation.epage159
dc.citation.journalTitleFish Pathologyen
dc.subject.asfaBioassaysen
dc.subject.asfahistopathologyen
dc.subject.asfatoxicityen
dc.identifier.doi10.3147/jsfp.21.151
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1201]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။